ภาพกิจกรรม
คลิปดีดี......ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวันซีน และคลิปจาก...รศ.นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมฯ

คลิปดีดี......ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวันซีน

https://www.youtube.com/watch?v=Mf9XX5CWPOQ
https://www.youtube.com/watch?v=cc8KoyX0x5s
https://www.youtube.com/watch?v=C2OX6BYnd7Y
https://www.youtube.com/watch?v=dzW78n7ELJs
https://www.youtube.com/watch?v=tL7f-hnq05w

คลิปดีดี......ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวันซีน

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี  โชติพิทยสุนนท์
  นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

https://bit.ly/3nDIFPW 

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,17:13   อ่าน 465 ครั้ง