ฝ่ายบริหาร

นายธีรชัย อินนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนธร ถาวรไชย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

วีรยุทธ บุตรมาตา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอาทร รอดขวัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอมลรดา หนูเอียด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา