ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) 27 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ 23 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาการจัดการทั่ 23 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 19 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี 18 ก.ค. 65
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 07 ก.ค. 65
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ 05 ก.ค. 65
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย วันสุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 17 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิรับทุน วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 15 มิ.ย. 65
โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.๑, ปวช.๒ และปวส.๑ จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 02 มิ.ย. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายธีรชัย อินนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน