ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างเชื่อม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กท (อ่าน 35) 18 พ.ย. 65
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ เมตร x๔๐ (อ่าน 33) 11 พ.ย. 65
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 56) 04 พ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตา รอบที่ ๒) (อ่าน 52) 02 พ.ย. 65
ประกาศ...เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 63) 27 ต.ค. 65
ประกาศ...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ เมตร x๔๐ เมตร (อ่าน 56) 27 ต.ค. 65
ประกาศ...เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 71) 19 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช., ปวส. รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 72) 12 ต.ค. 65