ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย วันสุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อ่าน 16) 17 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิรับทุน วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20) 15 มิ.ย. 65
โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.๑, ปวช.๒ และปวส.๑ จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อ่าน 32) 02 มิ.ย. 65
โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อ่าน 27) 02 มิ.ย. 65
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 50) 18 พ.ค. 65
ประกาศ..วิทยาลัยอาชีพอ่าวลึก...เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 216) 04 ม.ค. 65
ประกาศ...ประกวดราคาซื้อชุกปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (อ่าน 265) 03 พ.ย. 64