ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชัย อินนวล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :