ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์

1.      ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2565

ปีงบประมาณ

แผนก

ครุภัณฑ์ที่ได้รับ

ยอดจัดซื้อ

งบประมาณที่ได้รับ

2565

แผนกไฟฟ้ากำลัง

ชุดปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

1,493,000.00

1,500,000.00

 

ครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

1,834,000.00

1,850,000.00

2564

แผนกอาหาร

ครุภัณฑ์ครัวเย็น

1,000,000.00

1,000,000.00

2563

แผนกท่องเที่ยว

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

123,900.00

123,900.00

แผนกอาหาร

ชุดปฏิบัติการครัวร้อนแบบที่ 1

880,000.00

880,000.00

แผนกบัญชี

ชุดปฏิบัติการทางบัญชีแบบที่ 1

995,000.00

995,000.00

2562

แผนกคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 รายการ

1,970,000.00

2,000,000.00

2561

แผนกไฟฟ้ากำลัง

ครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรอิเล็คทรอนิคส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi แท็ปเล็ทและคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

1,490,000.00

1,500,000.00

2560

แผนกการโรงแรม

ครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการโรงแรม ชุดห้องพัก จำนวน 1 รายการ 7 ชุด

1,365,000.00

1,379,000.00

2559

 

ครุภัณฑ์ รถยนต์ นั่ง 4 ประตู

745,000.00

745,000.00

2558

แผนกไฟฟ้ากำลัง

ชุดฝึก PLC

1,644,000.00

1,644,000.00

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.97 KB