ภาพกิจกรรม
โครงการ “พัฒนาอาชีพระยะสั้น (Upskill, Reskill) ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”
Link Photo : https://photos.app.goo.gl/ctZULAcPKQKQ9mrt5
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,21:00   อ่าน 18 ครั้ง