ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) (อ่าน 25) 27 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ (อ่าน 48) 23 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาการจัดการทั่ (อ่าน 36) 23 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (อ่าน 104) 19 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี (อ่าน 105) 18 ก.ค. 65
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 101) 07 ก.ค. 65
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 95) 05 ก.ค. 65
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย วันสุนทรภู่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อ่าน 116) 17 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิรับทุน วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 130) 15 มิ.ย. 65
โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.๑, ปวช.๒ และปวส.๑ จัดกิจกรรมวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อ่าน 134) 02 มิ.ย. 65
โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ (อ่าน 131) 02 มิ.ย. 65
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 159) 18 พ.ค. 65