ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตา รอบที่ ๓) (อ่าน 33) 29 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช., ปวส. รอบที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 30) 11 ม.ค. 66
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างเชื่อม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กท (อ่าน 82) 18 พ.ย. 65
ประกาศ...ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ เมตร x๔๐ (อ่าน 79) 11 พ.ย. 65
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างเชื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 99) 04 พ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โควตา รอบที่ ๒) (อ่าน 127) 02 พ.ย. 65
ประกาศ...เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 120) 27 ต.ค. 65
ประกาศ...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ เมตร x๔๐ เมตร (อ่าน 103) 27 ต.ค. 65
ประกาศ...เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 116) 19 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับ ปวช., ปวส. รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 199) 12 ต.ค. 65