ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 20) 18 พ.ค. 65
ประกาศ..วิทยาลัยอาชีพอ่าวลึก...เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 178) 04 ม.ค. 65
ประกาศ...ประกวดราคาซื้อชุกปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (อ่าน 238) 03 พ.ย. 64
ประกาศ..การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ (อ่าน 217) 03 พ.ย. 64
ประกาศ...วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เรื่องเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(1) (อ่าน 238) 26 ต.ค. 64
ประกาศ...วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เรื่องเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(2) (อ่าน 232) 26 ต.ค. 64
download เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 484) 17 ก.ย. 64